Skip to content

TEST PLOT DATA

2023 Test Plot Data

GRAIN CORN

SILAGE CORN

Soybeans

2022 Test Plot Data

Grain Corn

Silage Corn

Soybeans

2021 Test Plot Data

Grain Corn

Silage Corn

Soybeans

2020 Test Plot Data

Grain Corn

Silage Corn

Soybeans

2019 Test Plot Data

Soybeans

Grain Corn

Silage Corn

2018 Test Plot Data

2017 Test Plot Data

Soybeans

Corn

Grain Corn Research Plot Data

2016 Test Plot Data

Soybeans

Grain Corn

Grain Corn Research Plot Data

2015 Test Plot Data

Silage Corn

Soybeans

Grain Corn

Grain Corn Research Plot Data

2014 Test Plot Data

Test Plots

Research Trials

Crop Committees

2013 Test Plot Data

2012 Test Plot Data

2011 Test Plot Data

2010 Test Plot Data